Úplná pravidla soutěže o vstup do ELLE Beauty Lounge

Definice

  1. Soutěž – soutěž pořádaná pod názvem Vstup do Elle Beauty Lounge pro dvě osoby za podmínek uvedených v pravidlech;
  2. Pořadatel – společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).
  3. Sponzor – „pořadatel“
  4. Soutěžící – zletilá fyzická osoba splňující podmínky účasti v soutěži, splněním soutěžního úkolu dle podmínek uvedených v Pravidlech

 

Obecná ustanovení

Tato úplná pravidla upravují podmínky soutěže značek OPI a Wella Professionals o volný vstup do Elle Beauty Lounge pro dvě osoby, který do soutěže poskytla firma Sirowa Czech s.r.o., ve spolupráci s ELLE.
Tato úplná pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje podmínky dané soutěže.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků ze strany pořadatele.

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Sirowa Czech s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/5, Praha, 140 00 CZ, IČO 05135931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 258808 (dále jen „pořadatel“).

 

Podmínky účasti

  1. Soutěžícím se může stát fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům splňující všechny předpoklady účasti uvedené v pravidlech.
  2. Podmínkou účasti v Soutěži je:
    bydliště na území České republiky, anebo Slovenské republiky; mít veřejný profil na Instagramu a mít možnost dostavit se 5. 7. 2023 do Elle Beauty Lounge, v hotelu Pupp.
  3. Účast v soutěži je dobrovolná a vítěz si smí vzít s sebou jednu doprovodnou osobu.

 

I. Termín soutěže

Soutěž trvá od 26. 6. 2023 do 2. 7. 2023

 

II. Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálním Instagramu @wellaczsk a @opi_cz_sk.

Soutěžící

Soutěžící musí mít nastaven svůj instagramový profil jako veřejný.

Soutěžící si je vědom, že volný vstup s doprovodnou osobou lze uplatnit pouze ve smluvený termín 5. 7. 2023.

Soutěžící se do soutěže může zapojit opakovaně.

Soutěžící svou účastí dává pořadateli svolení se zveřejněním své osoby ve výstupech z Elle Beauty Lounge (fotky a krátký video rozhovor). Vizuální obsah s jeho svolením může být zveřejněn na účtech @wellaczsk, @opi_cz_sk a také v článku na blogu e-shopů mojewella.cz a opishop.cz .


Mechanika

Každý soutěžící musí pro zařazení mezi účastníky sledovat oba účty, na nichž soutěž probíhá, a označit účet osoby, která by jej/ji doprovodila v případě výhry.

Pravidla udělování cen a výběr výherců

Výherci budou vybráni po ukončení soutěžního období, které trvá do 2. 7. 2023.

Výherci soutěže budou vyhlášeni na oficiálních Instagramech @wellaczsk a @opi_cz_sk prostřednictvím stories a pevného příspěvku.

Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím Instastories a direct zprávy odeslané z instagramových účtů @wellaczsk a @opi_cz_sk.

Výhra

Cena v soutěži je následující:

Volný vstup do prostor Elle Beauty Lounge s jednou doprovodnou osobou. Výherce současně se vstupem získává styling vlasů profesionálního týmu pod záštitou Wella Professionals v čele s Martinem Tylem, profesionální líčení s manikúrou, balíček produktů a také ikonickou balkónovou fotku z Lounge.

Doprovodná osoba získává profesionální manikúru na místě zdarma.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

Soutěžní komentář může být ze soutěže vyloučen v případě, že poškozuje pověst nebo dobré jméno pořadatele soutěže, obsahuje vulgarismy, urážlivý nebo diskriminující obsah, porušuje závazná ustanovení zákona. Dále, pokud porušuje jakákoli práva třetích osob, zejména autorská a osobnostní práva.

Reklamace

Veškeré stížnosti na způsob vedení soutěže podávají soutěžící písemně doporučeně na adresu Pořadatele s poznámkou: „Soutěž o vstup do Elle Beauty Lounge“

Reklamaci je možné uplatnit v průběhu Soutěže.

Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, podrobnou adresu soutěžícího, důvod stížnosti, předpokládaný způsob vyřízení stížnosti a vlastnoruční podpis.

Reklamace jsou posuzovány pořadatelem ihned po jejich obdržení. Na reklamace nesplňující podmínky soutěže nebude brán zřetel.

 

III. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na níže uvedených internetových stránkách

Dárkové balíčky, které nebudou výhercům soutěže vydané, propadají ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách, pod odkazem ze stránek https:// https://www.mojewella.cz/uplna-pravidla-souteze-o-vstup-do-elle-beauty-lounge

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.